ALCT
Qendra Shqiptare
e Firmave Ushtrimore

Rr. Xhorxhi Martini
Shkolla Teknike Ekonomike
Tirane, Albania

Tel: +355 4 246 818

Email: alct@icc-al.org

web: www.alct-edu.com

© 2006 KulturKontakt Austria Powered by WebPhotoPro